Nhiều lĩnh vực trong cuộc sống sử dụng khí N2O không thể thay thế trong đó phải kể đến các lĩnh vực như y tế, công nghiệp và giải trí. Vậy nên HOÀNG PHÁT nhận cung cấp bình khí N2O với nhiều thể tích, nhiều loại bình với nhiều chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng khí N2O trong mọi lĩnh vực. DỊCH VỤ CUNG CẤP KHÍ N2O TẠI HP SHOP BAO GỒM:

HOÀNG PHÁT cung cấp  khí N2O với các loại bình khí:

  • Bình khí N2O 20kg chưa trong bình chứa khí N2O 40L
  • Bình khí N2O 05kg chứa trong bình chứa khí N2O 10L
  • Bình khí N2O 03kg chứa trong bình chứa khí N2O 7L
  • Bình khí N2O 02 kg chứa trong bình chứa khí N2O 4,5
  1. BÁN BÌNH KHÍ N2O

HPshop bán bình khí N2O với

2. CHO THUÊ BÌNH KHÍ N2O

HPshop cho thuê bình khí N2O thông qua thế chân vỏ bình.  Đặc biệt HPShop miễn phí thuê bình đối với tất cả khách hàng và đối với mọi loại bình với với mọi thể tích.

  3. CHO MƯỢN BÌNH KHÍ N2O

Ngoài việc cung cấp bao gồm bán, cho thuê thì đối với những khách hàng VIP HPshop cho mượn vỏ không qua thế chân hay đặt cọc vỏ bình.

 

Liên hệ để được hỗ trợ chính sách giá tốt nhất: 0902 592 422